Fordham University            The Jesuit University of New York
 


 
GAELIC  |   ENGLISH

John P. Harrington ǀ Director (interim) /Dean of Arts and Sciences Faculty/Professor of English
Harrington was educated at Columbia University, University College, Dublin, and he earned his Ph.D. in literature from Rutgers University. He has written extensively on Irish literature and culture, including The Irish Beckett (1991), The Irish Play on the New York Stage (1997), and The Life of the Neighborhood Playhouse on Grand Street (2007). He edited W. W. Norton's anthology Modern and Contemporary Irish Drama (1991; new edition 2008) and Irish Theater in America (2009). Harrington is part President of the American Conference for Irish Studies, founding member of the International Committee of the Irish Theatrical Diaspora project, and North American Editor of Irish Studies Review.

 

 
 Maginn  Christopher Maginn | Associate Professor of History
Dr Christopher Maginn was appointed Director of the Institute after being a member of the Executive Committee since 2004. Christopher Maginn holds a PhD in history and a Diploma in Irish from the National University of Ireland, Galway where he he trained as a Tudor specialist under the supervision of Professor Steven Ellis. He joined the history department at Fordham University in 2004 and was appointed Director of the Institute of Irish studies in 2009
  Dr Maginn has published widely on the history of early modern Ireland and Britiain over the last decade. His first book ‘Civilizing’ Gaelic Leinster: the extension of Tudor rule in the O’Byrne and O’Toole lordships (Dublin, 2005) was awarded the Irish Historical Research prize in 2005 for the most influential historical work written on Irish history in the previous two years.
 

 
Maginn Elizabeth Stack | Associate Director/ Instructor/ Phd Student
Elizabeth was ahigh school teacher of history and English for seven years before moving to Fordham University to pursue her doctorate. She has researched the famine in Co. Kerry, Ireland and has written a number of papers on that topic. Her research interests are Irish immigrants in America, the Famine and its immigrants, women's roles in society and politics, integration with other ethnicgroups in America and Irish involvement in politics and labor movements.
 

 
   Helen Maginn | Irish Language Instructor
A graduate of the National University of Ireland, Galway, Helen Maginn has been teaching Irish language for over 10 years, both in Ireland and the US. She is currently a US correspondent for Raidió na Gaeltachta news programmes (Nuacht a hAon and Adhmhaidin) and has contributed to TG4 News, 7 Lá (TG4), BBC Radio Ulster, Lá Nua Newspaper, on US-Ireland relations and US current affairs. She has extensive experience in the promotion and marketing of the Irishlanguage in Ireland through her work with organisations such as NUI Galway and Gaillimh le Gaeilge, Galway, Ireland.
 

 
Maginn Nancy Curtin | Professor of History
At the undergraduate level, Dr. Curtin teaches courses in modern British and Irish history in addition to the undergraduate core course -- the West from the Enlightenment to the Present. For a full profile, please click here.
   
   
 


John P. Harrington ǀ Stiúrthóir Interium /Déan na nEalaíon agus na nEolaíochtaí Dámh/ollamh le Béarla
Cuireadh oideachas Harrington ag Ollscoil Columbia, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, agus thuill sé a Ph.D. i litríocht ó Ollscoil Rutgers. Scríobh sé go forleathan ar litríocht na Gaeilge agus an chultúir, lena n-áirítear an Beckett na hÉireann (1991), An Seinn na hÉireann ar an Nua-Eabhrac Céim Nua (1997), agus an Saol an Neighborhood Playhouse ar Shráid Grand (2007). Chuir sé eagar díolaim Nua-aimseartha agus Comhaimseartha Drámaíocht na Gaeilge WW Norton ar (1991; eagrán nua 2008) agus pictiúrlann Gaeilge i Meiriceá (2009). Is Harrington chuid Uachtarán na Comhdhála Mheiriceá do Léann na Gaeilge, de bhunaitheoirí an Choiste Idirnáisiúnta na tionscadail Diaspora amharclainne Gaeilge, agus Eagarthóir Mheiriceá Thuaidh Athbhreithniú Léann na hÉireann.


 
Christopher Maginn | Ollamh Comhlach na Staire
Ceapadh an Dr Christopher Maginn mar Stiúrthóir ar an Institiúid i 2009 tar éis a bheith mar bhall den Chomhairle Feidhmeannaigh ó 2004. Tá dochtúireacht ag Maginn sa Stair agus Dioplóma sa Ghaeilge ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, áit a rinne sé traenáil mar shaineolaíTúdarachfaoi stiúr Steven Ellis. Tá sé mar bhall de Roinn na Staire i bhFordham ó 2004. Tá réimse leathan d’ábhar foilsithe ag an Dr Maginn ar stair na hÉireann agus na Breataine sa Nua-aois Luath. Bronnadh an ‘Duais do Thaighde i Stair na hÉireann’ air dá chéad leabhair ‘‘Civilizing’ Gaelic Leinster: the extension of Tudor rule in the O’Byrne and O’Toole lordships (BÁC, 2005) i 2005 don leabhair a ba mhó thionchar scríofa i Stair na hÉireann sa dhá bhliain roimhe.
 

 
Maginn Elizabeth Stack |Stiúrthóir Comhlach/ Teagascoir/ Mac leinn dochtúireachta
Ba mhúinteoir meánscoile sa stair agus Béarla í Elizabeth do sheacht mbliana roimh a bhog sí go hOllscoil Fordham chun dochtúireacht a dhéanamh. Tá taighde déanta aici ar an nGorta i gCo Chiarraí, agus tá roinnt páipéirí scríofa aici ar an ábhar sin. Ina measc a cuid ábhar taighde tá inimircigh Éireannaigh i Meirceá, an Gorta agus a gcuid inimircigh, ról mná sa sochaí agus i gcúrsaí polaitiúla, imeascadh le grúpaí eitneach eile i Meirceá agus ról na hÉireannaigh i ngluaiseachtaí polaitiúla agus lucht oibre.
 

 
  Helen Maginn |  Teagascóir Gaeilge
Tá Maginn, céimí de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ag múineadh Gaeilge le os cionn 10 mbliain anuas in Éirinn agus sna Stáit Aontaithe. Is comhfhreagraí Mheirceá Thuaidh í do Nuacht Raidió na Gaeltachta (Nuacht a hAon, Adhmhaidin) agus tá tuairisciú déanta aici do cláir Nuacht TG4, 7 Lá (TG4), BBC Raidió Uladh, Lá Nua, ar chaidreamh idir Éire agus na Stáit Aontaithe agus cúrsaí reatha agus polaitiúla na Stáit Aontaithe. Tá taithí leathan aici i gcur chun cinn agus margaíocht ar an nGaeilge in Éirinn tríd a cuid oibre le eagraíochtaí ar nós OÉ, Gaillimh agus Gaillimh le Gaeilge.
 

 
Maginn Nancy Curtin | Ollamh Staire
Do phróifíl cliceáil anseo.
   
 
 
 

Site  | Directories
Submit Search Request