Fordham University            The Jesuit University of New York
 


 
 
GAELIC  |   ENGLISH

Institute of Irish Studies History
Tá nasc fada agus domhain idir Ollscoil Fordham agus Éire. Óna bunaíodh é i 1841, bhí foireann Éireannach nó Gael-Meirceánach láidir ag an Ollscoil, chomh maith le pobal mór de mhic léinn Gael-Meirceánach. Tá sé oiriúnach, mar sin, gurb in Ollscoil Fordham a bunaíodh an chéad chlár ‘Léinn Éireannaigh’ sna Stáit Aontaithe. Ag deireadh 1927 tháinig Joseph Campbell, file agus poblachtánach ó Bhéal Feiriste agus bunaitheoir Scoil na Léinn Éireannaigh a raibh lonnaithe in Íochtar Manhattan le chéile leis an Rev. Miles J. O’Mailia S.J., déan den scoil iarchéime ag Fordham, leis an Scoil Léinn Éireannaigh a nascadh le hOllscoil Fordham. Mar a dúirt Campbell: ‘Tá Cathaoirleacht i gCeilteachas ag Ollscoil Meirceánacha eile, ach beidh an Scoil seo mar an chéad scoil dírithe go hiomlán ar staidéar sna healaíona Éireannacha ina iomlán.” Beagnach seachtó bhliain ina dhiadh sin bhunaigh an Dr John McCarthy, anois mar Ollamh emeritus staire, clár reatha na Léinn Éireannaigh le bunú ‘Institiúid na Léinn Éireannaigh’ i 1998. Bhí (agus tá fós) dhá aidhm ag an Institiúid: tuiscint iomlánaíoch a thabhairt d’fhochéimithe Fordham tríd Mionstaidéar sna Léinn Éireannaigh; agus urraíocht a dhéanamh ar léachtanna acadúil agus ócáidí speisialta chuile bhliain.

 
Institute of Irish Studies History
Fordham University’s connections with Ireland are many and longstanding. From its inception in 1841, Fordham was staffed by many faculty who were themselves Irish-born or of Irish descent and who, over generations, counted a disproportionetly large number of Irish-Americans among their students. It is perhaps fitting, then, that Fordham University boasted the first programme of Irish Studies in the United States. In late 1927 the Belfast-born poet and republican Joseph Campbell, founder and director of the School of Irish Studies based in Lower Manhattan, together with Rev. Miles J. O’Mailia S.J., then dean of the graduate school at Fordham, oversaw the incorporation of the School into Fordham University. In Campbell’s words: ‘Other American universities have chairs of Celtology, but this will have the distinction of being the first school of its kind devoted to study in the Irish arts as a whole’. Nearly seventy years later Dr John McCarthy, now professor emeritus of history, established the modern programme of Irish Studies at Fordham with the creation in 1998 of the Institute for Irish Studies. The purpose of the modern incarnation of the Institute was (and remains) two-fold: to offer Fordham undergraduates an holistic understanding of Ireland through a minor in Irish Studies; and to sponsor academic lectures and special events each year. 

Irish Studies
 

Site  | Directories
Submit Search Request