Fordham University            The Jesuit University of New York
 


 
 
GAELIC  |   ENGLISH

Tá Institiúid na Léinn Éireannaigh ag Ollscoil Fordham thar a bheith buíoch as ucht an tacaíocht atá faighte againn ó eagraíochtaí agus pobail Fordham agus Nua Eabhrac i gcoitinne. Gabhann muid buíochas speisialta dóibh seo a leanas:

William J. McLoughlin, FCRH '58
An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Rialtas na hÉirean

 
Fordham’s Institute of Irish Studies is extremely grateful for the support we have received from organizations and the wider Fordham and New York community. We thank the following most sincerely for their support:

William J. McLoughlin, FCRH '58
The Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs, Government of Ireland.


 
 

Site  | Directories
Submit Search Request